ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์


เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ
ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
 


บริษัท ยูนิลีเวอร์ มั่นคงระดับโลก
สำเร็จยิ่งใหญ่กว่า 130 ปี
 


เริ่มต้นจากประเทศไทย บนรากฐานกว่า 80 ปี
 


การันตีความสำเร็จด้วย 400 ตราสินค้า ยอดขาย 52,000 ล้านยูโร
และผู้บริโภคกว่า 2,000 ล้านคน
 


ทีมนักวิทยาศาสตร์กว่า 6,000 คน  พร้อมลงทุนกว่า 1,000 ล้านยูโร
เพื่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับโลก
 


แบรนด์ที่อยู่ในใจคนไทยและคนทั้งโลกมายอย่างยาวนาน 
ทั้งคุณภาพและความสำเร็จ 
 


ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์
สินค้าระดับพรีเมียร์ ด้วยนวัตกรรมที่ดีที่สุดของยูนิลีเวอร์
กับช่องทางจำหน่ายแบบใหม่ที่คุณเป็นคู่ค้าได้
 


จากจุดกำเนิดที่ต้องการให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น
ที่สานต่อมาถึงทุกวันนี้กับ

"ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ "
 


สอบถามข้อมุลเพิ่มเติม :
Promo Code
Omniconnect Worldwide
One framework, every device. v2
Contact Admin